Om oss

Hushållningssällskapet Örebro är en dynamisk organisation som erbjuder ett brett spektrum av tjänster och möjligheter för både medlemmar och samhället i stort. Med en stark förankring i regionens lantbruks- och landsbygdsnäringar, är vi en källa till kvalificerad kunskap och rätt rådgivning för olika företag. Vår djupa förankring i regionens lantbruks- och landsbygdsnäringar ger oss en unik position som en trovärdig källa till kvalificerad kunskap och skräddarsydd rådgivning för en mängd olika företag. Vi förstår vikten av att vara flexibla och lyhörda för de kontinuerliga förändringarna i marknader, regelverk, produktionsmetoder och klimatförhållanden. Denna anpassningsförmåga gör oss till en pålitlig och värdefull partner i strävan efter att utveckla produktion och förbättra lönsamheten för dem vi tjänar.

Som en medlemsstyrd organisation ligger kraften i Hushållningssällskapet Örebro hos våra medlemmar. Deras röster och åsikter är inte bara välkomna, utan utgör grunden för hur vi styr och formar vår verksamhet. Medlemskapet hos oss är inte bara en möjlighet att dra nytta av våra tjänster, utan också en inbjudan till aktivt deltagande och påverkan på vår riktning och framtida utveckling. Vi värdesätter våra medlemmars engagemang och strävar efter att skapa en inkluderande och responsiv miljö där varje medlem känner sig hörd och viktig.

I kärnan av vår verksamhet ligger en stark tro på samarbete, innovation och hållbar utveckling. Hushållningssällskapet Örebro strävar inte bara efter att vara en tjänsteleverantör, utan en aktiv partner i att skapa en ljusare och mer hållbar framtid för lantbruket och landsbygden. Vår vision är att genom kunskap, forskning och samarbete bidra till en starkare, mer lönsam och hållbar landsbygdsnäring.

Hushållningssällskapet i Örebro vill erbjuda kunder och medlemmar en rådgivning med bredd och kvalitet. Därför har vi, tillsammans med Hushållningssällskapen i Dalarna-Gävleborg, Stockholm-Uppsala-Södermanland och Västmanland, samlat rådgivning, FoU och försöksodlingar i det gemensamt ägda bolaget HS Konsult.

Läs mer om HS Konsult här.