Hela Sverige Blommar – Halland

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt mellan lantbrukare, näringslivsaktörer och Hushållningssällskapen i Sverige. Projektets syfte är att så blommande fältkanter i åkerlandskapet för att gynna pollinerande insekter som humlor och bin.

Hela Sverige Blommar

Hela Halland Blommar är ett delprojekt inom det nationella arbetet Hela Sverige Blommar.

Under 2022 deltar alla Sveriges Hushållningssällskap och målet är att så 1000 ha blommor tillsammans med deltagande lantbrukare och sponsorer. I Halland har ekonomisk sponsring från HKScan, Länsstyrelsen i Hallands län, Visit Halland och Coop i Varberg gjort det möjligt att driva projektet. 68 lantbrukare har valt att delta i år, nästan en dubblering från förra året.

Blommorna

De deltagande lantbrukarna får genom projektet utsäde för 0,5 ha, alltså 10 kg frö. I projektet finns det två fröblandningar att välja på. En ettårig eller en flerårig blandning. Fröerna etableras likt en vallgröda på 1–2 cm djup. Den fleråriga blandningen blommar i ca tre år och ska med fördel putsas när första årets blommor blommat ut. Blomsterblandningarna är godkända att använda som förgröningsstöd i EU-ansökan, prata med våra EU-rådgivare så får du hjälp.

Ettårig blandning: Bovete, Honungsört, Blodklöver, Solros, Doftklöver.

Flerårig blandning: Bovete, Honungsört, Rödklöver, Vitklöver, Kärringtand, Sötväppling, Kummin.

Mer inspiration?

Blomsterblandningen är till för att etableras på brukad åkermark. Blandningen skall inte sås ut utanför brukade fält. Har du naturliga områden med gräs och blommor? Har du betesdjur? Är du intresserad av att göra insatser för biologisk mångfald på andra ytor? Kika på Jordbruksverkets hemsida där finns bra information och inspiration om andra mångfaldsinsatser som kan passa på just din mark.

Läs mer om Hela Sverige Blommar

Lyssna på ett poddavsnitt om projektet i Halland