Hela Sverige Blommar – Östergötland

2021 kom Hela Sverige Blommar till Östergötland, och 2023 blommade över 100 ha i länet!

Lantbrukarna som deltagit i projektet berättar att de tycker det känns både viktigt och roligt att kunna gynna pollinerande insekter och småvilt. Samtidigt gläds de åt att både de och allmänheten kan njuta av blomsterprakt på de sådda fälten en stod del av odlingssäsongen. 

Vill du vara med och bidra med utsäde för fler blommande fält i länet och stötta det viktiga arbetet för våra pollinatörer? Kontakta Louice Lejon!