Hela Sverige Blommar – Skåne

Allt började på Österlen 2019. Växtodlingsrådgivaren Mattias Hammarstedt såg ett ökat behov av insatser för att gynna den biologiska mångfalden i landskapet. Genom att skapa ett samarbete mellan lantbrukare, rådgivare, maskinstationer och sponsrande företag fick man in fler blomsterytor i landskapet på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

2020 skalades projektet upp ytterligare och med hjälp av fler sponsorer fick man drygt 250 lantbrukare runt om i Skåne att odla blommande fältkanter och trädor. 2023 odlades rekordstora ytor runt om i hela Sverige och 2024 väntas bli blomstrande.