Hela Skåne Blommar

Trots en torr inledning på sommaren står nu 600 kilometer fältkanter och 200 hektar trädor i blom. Vid varje fältkant hörs surrande humlor och bin som nu ska studeras av forskare vid Lunds universitet.

Drygt 250 lantbrukare deltar i samarbetsprojektet Hela Skåne Blommar och väljer att odla blommor till våra pollinerande insekter. Projektet drivs av rådgivningsföretaget HIR Skåne och stöds av ett flertal företag och aktörer som värnar lite extra om biologisk mångfald.

̶̶̶  När gårdarna blir större är det ännu viktigare att man tänker till och arbetar aktivt för att våra pollinerande insekter ska få en naturlig plats i landskapet, säger Mattias Hammarstedt, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne.

Det är andra året han driver projektet som i fjol gick under namnet Österlen blommar. Tack vare sponsrande företag finns nu projektet i hela Skåne vilket ger större effekt för den biologiska mångfalden.

Spannmålsodlaren Staffan Holm deltar för andra året och trivs med upplägget.

̶̶̶  Det är lite win-win. Jag som lantbrukare gör något vettigt av mina fokusarealer samtidigt som vi gynnar pollinerarna och det ser vackert ut.

Hans blommande träda kommer att studeras av forskarna Océane Bartholomée och Lovisa Nilsson som fokuserar på hur pollinatörer utnyttjar blomremsorna för att söka efter pollen och nektar.

Nu i sommar kommer de bland annat att studera humlors och fjärilars födosök i olika blomsterremsor. De kommer dessutom att kartlägga var det finns blomsterremsor i landskapet med ambitionen att under kommande år studera om blomremsorna bidrar till större populationer av framförallt humlor som är viktiga för pollinationen av både grödor och vilda växter.

̶̶̶  Vi ser projektet Hela Skåne Blommar som en unik möjlighet att studera om blomremsor leder till större populationer av humlor i landskapet i stort, säger Lovisa Nilsson.

Företagen bakom projektet är The Absolut Company, Lilla Harrie Valskvarn, Pågen, Skånefrö, Nordic Sugar, Datalogiskt, Länsstyrelsen Skåne och Vattenriket. Till nästa år hoppas Mattias Hammarstedt att fler företag vill delta i projektet som skulle kunna utökas över hela landet.

 

Flera av de blommande fältkanterna är markerade med skyltar.

 

 

 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Mattias Hammarstadt.