Gör din växtodlingsplan redan nu och slipp stress i vår

Brukar våren bli stressig med planering av växtodlingssäsong, SAM-ansökan och vårbruk?

Känner du igen dig? Undvik stressen – kontakta din växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet redan idag och få din växtodlingsplan gjord under hösten. Utöver minskad stress till våren ger det dig flera andra fördelar. Att göra växtodlingsplanen under hösten ger dig tid att överväga olika alternativ och möjlighet att fatta bättre beslut. Du får en tydlig bild av vilka insatsmedel du behöver vilket ger dig möjlighet att både planera inköp och förhandla om priser. Du minimerar också risken att det du behöver tar slut. Med anpassad gödsling spar du pengar utan att ge avkall på skördenivån. Planering i tid – större möjlighet att få det utsäde man vill ha och att hitta rätt gödsel till bästa pris.

– Vi kan också bistå med att göra SAM-ansökan via digitalt möte, vilket kan vara bra att veta i dessa tider, säger Hanna Johansson, växtodlingsrågivare inom Hushållningssällskapet Västra. Hon lyfter även fram att ha SAM-ansökan och växtodling hos samma företag gynnar även ditt företag.

Hanna Johansson, ger följande konkreta tips med att göra arbetet redan nu:

  • Planera i tid – större möjlighet att få det utsäde man vill ha och att hitta rätt gödsel till bästa pris.
  • Ta med ”inköpslistan” och förhandla priserna på insatsvaror.
  • Få koll på nästa års odling – slipp fastna i fällor kring regelverken i stöden, vo-planen redan är färdig med EFA-arealer, vallodling och fånggrödor med mera.
  • SAM-ansökan går smidigare och fortare.
  • Lättare göra SAM-ansökan via digitalt möte om det behövs i vår.
  • Växtodlingsplaneringen blir en genomtänkt planering på hur det ska bli och inte en kort dokumentation på hur det fick bli.
  • Våra växtodlingsplaner klarar alla krav från myndigheterna.
  • En genomtänkt växtodlingsplan sparar pengar även på längre sikt.

Här kan du läsa mer och även se vart din närmsta rådgivare finns!