Ett samarbetsprojekt för gladare pollinatörer

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt som skapar bättre förutsättningar för hela vårt ekosystem. Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnar vi våra bin och andra pollinerare.

När flera aktörer samarbetar gör vi det enklare för lantbrukaren att odla blommor som våra pollinerare tycker om. Alla projektets deltagare offrar något för att gynna den biologiska mångfalden. Hushållningssällskapet administrerar och planerar åtgärderna, sponsorerna ser till att lantbrukarna får tillgång till frö, lantbrukarna avsätter mark och bekostar sådden av fröerna. Varje enskild insats är relativt liten men samarbetet gör att vinsten blir desto större!

Gladare pollinatörer har fler positiva effekter. Fler insekter ger föda till rapphöns och andra fåglar. Zonerna och trädorna ger även skydd för fältvilt och större klövvilt. I allt så ökar den biologiska mångfalden och i slutändan gynnar det även predatorer och oss människor. Vi skapar även vackra miljöer som människor kan koppla av i och skapa återhämtning.

 

 

 

 

 

Filmen är från Hela Skåne Blommar 2020 där växtodlingsrådgivaren Mattias Hammarstedt drivit projektet under några år.