Hela Sverige Blommar

Ett samarbetsprojekt för gladare pollinatörer

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt som skapar bättre förutsättningar för hela vårt ekosystem. Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnar vi våra bin och andra pollinerare.

När flera aktörer samarbetar gör vi det enklare för lantbrukaren att odla blommor som våra pollinerare tycker om. Alla projektets deltagare offrar något för att gynna den biologiska mångfalden. Hushållningssällskapet administrerar och planerar åtgärderna, sponsorerna ser till att lantbrukarna får tillgång till frö, lantbrukarna avsätter mark och bekostar sådden av fröerna. Varje enskild insats är relativt liten men samarbetet gör att vinsten blir desto större!

Gladare pollinatörer har fler positiva effekter. Fler insekter ger föda till rapphöns och andra fåglar. Zonerna och trädorna ger även skydd för fältvild och större klövvilt. I allt så ökar den biologiska mångfalden och i slutändan gynnar det även predatorer och oss människor. Vi skapar även vackra miljöer som människor kan koppla av i och skapa en återhämtning.

 

Vill du veta mer om projektet i ditt område? 

 

Ta kontakt med:

Mattias Hammarstedt, HIR Skåne, projektledare Skåne och nationellt: mattias.hammarstedt@hushallningssallskapet.se 010-476 22 78

Petter Haldén HS Konsult Uppsala/Stockholm

petter.halden@hush.se 070-338 55 58

Louice Lejon, Hushållningssällskapet Östergötland

louice.lejon@hushallningssallskapet.se 0723-85 12 56

Hanna Johansson, Hushållningssällskapet Västra (Västergötland, Dalsland och Bohuslän)

hanna.johansson@hushallningssallskapet.se 0521-72 55 28

Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet Västra (Värmland)

daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se 070-829 19 94

Lovisa Bergkvist, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg, Blekinge

lovisa.bergkvist@hushallningssallskapet.se 0701-48 81 49

Sara Bergström-Nilsson, Hushållningssällskapet Halland

sara.nilsson@hushallningssallskapet.se 0730-46 93 18

Richard Eriksson, HS Konsult Södermanland/Västmanland

richard.eriksson@hush.se 072-402 12 35

Henrik Nätterlund, HS Konsult Örebro

henrik.natterlund@hush.se 0702-381 10 82

Benjamin Bollhöner, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se 070-101 56 50

Anna Dencker, Hushållningssällskapet Jämtland

anna.dencker@hushallningssallskapet.se 070-284 48 38