Integrationsprojekt Grön Arena

Integrationsprojekt Grön Arena – Försteg, Framsteg, Framgång

Djur, natur och lantbruk – ett verktyg för att få personer långt ifrån arbetsmarknaden i arbete!
Vi ser att det är dags att vi hittar fler vägar till arbete för utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden. Det behövs ett försteg innan man är redo för en anställning. Det kan vi som Grön Arena-gård hjälpa till med.

Grön Arena -gårdar finns över hela Sverige och med gården som arena gör vi skillnad för människor genom arbete med djur, natur och trädgård. (www.gronarena.se)

Konceptutveckling
I pilotprojektet Grön Arena 3F, som är finansierat av Jordbruksverket, samverkar vi med 12 Grön Arena-gårdar runt om i landet och Hushållningssällskapet. Tillsammans arbetar vi för att hitta en form för att få personer långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig arbetsmarknaden. Det är det vi benämner som ett försteg. Som sedan leder till framsteg och slutligen en framgång för individen – därav Grön Arena 3F. Samverkan sker med Arbetsförmedlingen och/eller med kommuner.

Upplägg
Under en åttaveckorsperiod, fyra dagar i veckan, tar den nyanlände/utrikesfödde del i arbetet på Grön Arenagården (upplägget varierar från gård till gård beroende på hur individernas övriga aktiviteter ser ut). Han eller hon får känna gemenskapen i arbetet på gården, ta ansvar för olika arbetsmoment, lära sig om svenskt lantbruk och om svensk arbetsmarknad. Vi arbetar med en grupp om fyra nyanlända per gård. Grunden för upplägget kommer från arbetet som bedrivs vid SLU Alnarp, och deras rehabträdgård.

Projektledare är Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet Västra, 0521-72 55 15 eller via cmj@hushallningssallskapet.se