Bli en Grön Arena-gård

Obligatorisk grundutbildning

För att bli en godkänd Grön Arenagård krävs genomförd Grön Arena-utbildning. Under utbildningen går vi igenom lagstiftning, brukarkategorier, aktiviteter, kalkyler, marknadsföring med mera. Under kursens gång sker arbete med att ta fram företagets affärsplan där ni slår fast inriktningen på er verksamhet och tänker igenom ert upplägg ordentligt.

Godkännandeprocessen

För att bli en godkänd Grön Arena-gård behöver företaget och verksamheten uppfylla en rad kriterier och en besiktning sker av gården. Detta för att alla godkända Grön Arena-gårdar ska ha en gemensam nivå och kvalitet.

En godkänd Grön Arena-gård läggs ut på Hushållningssällskapets hemsida samt får tillgång till varumärket Grön Arena – att användas i egen marknadsföring av verksamheten på hemsida, i informationsblad, broschyr och liknande och företaget får också en mängd kollegor på andra godkända Grön Arena-gårdar runt om i Sverige

Kriterierna för godkännande är:

 • Genomfört utbildning inom Grön Arena
 • Arbetat fram en Grön Arena affärsplan
 • Profilera varumärket Grön Arena på ett positivt sätt och känna till regelverket kring varumärket
 • Prioritera inbjudningar till Grön Arena-aktiviteter
 • Inneha erforderliga tillstånd för verksamheten
 • F-skattebevis
 • Inga skatteskulder, eller skulder till kronofogden
 • Arbeta med miljöhänsyn i verksamheten
 • Arbeta aktivt med värdegrundsarbete, empati, moral
 • Arbeta affärsmässigt med skriftliga avtal och utvärdera verksamheten
 • Genomfört en riskanalys av gården
 • Arbeta med skriftliga rutiner för verksamheten
 • Gården erbjuder individanpassade aktiviteter för personlig utveckling
 • Gården erbjuder aktiviteter med djur, natur och trädgård där djuren ska utgöras av två olika typer av lantbruksdjur.

Ett godkännande gäller i 3 år

Kontaktperson vid frågor och för mer information
Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet Västra, 0521-72 55 15 eller via cmj@hushallningssallskapet.se