För dig som driver en Grön Arena-gård

Runt om i Sverige finns idag över 80 gårdar som är Godkända Grön Arenagårdar och utöver det finns ett flertal företag som gått utbildning men som ännu inte gått vidare med ett godkännande.

Föreningar och nätverk
Alla Grön Arena-gårdar ingår i regionala nätverk för erfarenhetsutbyte med varandra. Det finns idag två föreningar bland Grön Arenagårdarna:
Grön Arena Värmland: www.gronarenagardarivarmland.se

Grön Arena Östergötland
Kontaktperson

Sociala media
Grön Arena har en egen Facebook-sida: https://www.facebook.com/gronarena

Kontaktperson vid frågor och för mer information:
Nationell projektledare Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet Västra, 0521-72 55 15 eller via cmj@hushallningssallskapet.se