Godkända Grön Arena-gårdar

Runt om i Sverige finns idag över 80 gårdar som är Godkända Grön Arenagårdar och utöver det finns ett flertal företag som gått utbildning men som ännu inte gått vidare med ett godkännande. De gårdar som är knutna till varumärket har gått en sex dagar lång utbildning, genomförd under ca sex månader. Utbildningen tar upp lagstiftning, brukarkategorier, aktiviteter, kalkyler, marknadsföring och under tiden sker arbetet med att ta fram företagets affärsplan.

Efter genomförd utbildning kan gården bli Godkänd Grön Arenagård. För att bli godkänd ska man uppfylla en rad kriterier och Hushållningssällskapet genomför ett så kallat godkännandebesök för att kontrollera gården. Vi går igenom kriterierna, granskar affärsplanen, kontrollerar riskanalysen av gården och gör en helhetsbedömning av gårdens lämplighet som Grön Arenagård. Därefter sammanträder en beslutskommitté som avgör om gården blir godkänd.

För en förteckning över Grön Arena-gårdar eller förändring av registrerade kontaktuppgifter, vänligen kontakta Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet Västra, 0521-72 55 15 eller via cmj@hushallningssallskapet.se