Grön Arena

Det finns en Grön Arena för alla

Grön Arena jobbar för att unga, vuxna och gamla ska få ett rikare liv genom olika aktiviteter på en Grön Arenagård. Det kan röra Wilhelm 9 år med svårigheter i skolan som får hjälp att lära sig läsa bättre. Eller Clara 19 år med funktionsvariation som får ta hand om sina favoritdjur fåren. Eller Gertrud med tidig demens som skjuter upp sjukdomsförloppet i gemenskapen på en Grön Arenagård.

Grunden i vårt arbete är djur och natur och dess läkande kraft för människan. Det finns Grön Arenagårdar över hela Sverige – från Skåne i söder till Norrbotten i norr.

Integrationsprojekt Grön Arena – Försteg, Framsteg, Framgång

Djur, natur och lantbruk – ett verktyg för att få personer långt ifrån arbetsmarknaden i arbete!
Vi ser att det är dags att vi hittar fler vägar till arbete för utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden. Det behövs ett försteg innan man är redo för en anställning. Det kan vi som Grön Arena-gård hjälpa till med.

Grön Arena -gårdar finns över hela Sverige och med gården som arena gör vi skillnad för människor genom arbete med djur, natur och trädgård. (www.gronarena.se)

Konceptutveckling
I pilotprojektet Grön Arena 3F, som är finansierat av Jordbruksverket, samverkar vi med 12 Grön Arena-gårdar runt om i landet och Hushållningssällskapet. Tillsammans arbetar vi för att hitta en form för att få personer långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig arbetsmarknaden. Det är det vi benämner som ett försteg. Som sedan leder till framsteg och slutligen en framgång för individen – därav Grön Arena 3F. Samverkan sker med Arbetsförmedlingen och/eller med kommuner.

Upplägg
Under en åttaveckorsperiod, fyra dagar i veckan, tar den nyanlände/utrikesfödde del i arbetet på Grön Arenagården (upplägget varierar från gård till gård beroende på hur individernas övriga aktiviteter ser ut). Han eller hon får känna gemenskapen i arbetet på gården, ta ansvar för olika arbetsmoment, lära sig om svenskt lantbruk och om svensk arbetsmarknad. Vi arbetar med en grupp om fyra nyanlända per gård. Grunden för upplägget kommer från arbetet som bedrivs vid SLU Alnarp, och deras rehabträdgård.

Projektledare är Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet Västra, 0521-72 55 15 eller via cmj@hushallningssallskapet.se

Marknadsföringsprojekt

Under 2017 och 2018 bedriver Hushållningssällskapet ett projekt finansierat av Jordbruksverket och EU där vi satsar på att marknadsföra konceptet Grön Arena. Vi vill visa fördelarna med att vistas på en Grön Arenagård och jobba för en ökad kännedom om konceptet. Målsättningen är att träffa många köpare av tjänsterna och att det ska leda till fler affärsmöjligheter för Grön Arenagårdarna runt om i landet. Bland annat genomför vi ett antal regionala aktiviteter runt om i landet riktat till köpare av tjänster inom Grön Arena.

Vill du veta mer om Grön Arena? Sök upp våra nationella projektledare via kartsöket.

 

Grön Arena

Se Grön Arena på youtube

Se videoklipp

En kortare film om Grön Arena

Här kan du se ca 2 minuter videoklipp om Grön Arena

Se videoklipp

Hör radioinslag om Grön Arena-gård

Hör Åsa Björkman på gården Paradiset utanför Tingsryd berätta mer om sin verksamhet.

Hör radioinslag