Grön Arena

Det finns en Grön Arena för alla!

Grön Arena jobbar för att alla oavsett ålder och ursprung ska få ett rikare liv genom olika aktiviteter på en Grön Arenagård. Det kan röra Wilhelm 9 år med svårigheter i skolan som får hjälp att lära sig läsa bättre. Eller Clara 19 år med funktionsvariation som får ta hand om sina favoritdjur fåren. Gertrud med tidig demens trivs gott att vara på en Grön Arenagård och har sin självklara plats här.

Grunden i vårt arbete är djur och natur och dess läkande kraft för människan. Det finns Grön Arenagårdar över hela Sverige – från Skåne i söder till Norrbotten i norr.

Integrationsprojekt Grön Arena 3F – Försteg, Framsteg, Framgång
Djur, natur och lantbruk – ett verktyg för att få personer långt ifrån arbetsmarknaden i arbete! Vi ser att det är dags att vi hittar fler vägar till arbete för utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden. Det behövs ett försteg innan man är redo för en anställning. Det kan vi som Grön Arenagård hjälpa till med.

Grön Arenagårdar finns över hela Sverige och med gården som arena gör vi skillnad för människor genom arbete med djur, natur och trädgård. (www.gronarena.se)

Konceptutveckling
I pilotprojektet Grön Arena 3F, som är finansierat av Jordbruksverket, samverkar vi med 14 Grön Arenagårdar runt om i landet. Tillsammans arbetar vi för att hitta en form för att få personer långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig arbetsmarknaden. Det är det vi benämner som ett försteg. Som sedan leder till framsteg och slutligen en framgång för individen – därav Grön Arena 3F. Samverkan sker med Arbetsförmedlingen och/eller med kommuner.

Upplägg
Under en åttaveckorsperiod, fyra dagar i veckan, tar den nyanlände/utrikesfödde del i arbetet på Grön Arenagården (upplägget varierar från gård till gård beroende på hur individernas övriga aktiviteter ser ut). Han eller hon får känna gemenskapen i arbetet på gården, ta ansvar för olika arbetsmoment, lära sig om svenskt lantbruk och om svensk arbetsmarknad. Vi arbetar med en grupp om fyra nyanlända per gård. Grunden för upplägget kommer från arbetet som bedrivs vid SLU Alnarp, och deras rehabträdgård.

Projektledare är Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet Västra, 0521-72 55 15 eller via cmj@hushallningssallskapet.se

 

Vad är Grön Arena?

Se filmen

Vad är Grön Arena och hur köper man dess tjänster?

Se filmen

Radioinslag om Grön Arena-gård

En Grön arenagård har startat i Eljaröd utanför Brösarp på Österlen.

Hör inslaget

Integrationsprojektet försteg, framsteg, framgång

Se filmen!

Grön Arena – kortversion

Se filmen