Framtidens EKOkonsument

Projektet Framtidens EKOkonsument består i att möjliggöra kommunikation mellan skolklasser och ekologiska livsmedelsproducenter genom korta återkommande digitala videosamtal.

Målet med Framtidens EKOkonsument är att öka efterfrågan och produktionen av ekologiska livsmedel genom att höja kunskapsnivån kring ekologisk livsmedelsproduktion hos skolelever och måltidspersonal.Projektet ska även skapa möten under kreativa workshops med skolmatbespisning och ekologiska producenter och arrangera mötesplatsen EKOfestivalen.

Vill du delta i projektet? Anmäl dig här!

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Jämtland, EkoMatCentrum och Länsförsäkringar Jämtland.

Projektet Framtidens EKOkonsument är finansierat av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsförsäkringar Jämtland och Hushållningssällskapet Jämtland.

 

 

För mer information kontakta

Lisa Conrad, Hållbarhetsrådgivare

063-15 52 02  | lisa.conrad@hushallningssallskapet.se