Rotpoststämpling

En rotpoststämpling ger ett bra försäljningsunderlag när du förhandlar med en eller flera köpare.

Rotpoststämpling innebär att alla träd inom det aktuella avverkningsområdet mäts och att en beräkning görs av deras volym. De insamlade uppgifterna redovisas i stämplingshandlingar som innehåller volym, stamlistor och kartor. Stämplingshandlingarna använder du som försäljningsunderlag för att kunna jämföra bud från olika virkesköpande organisationer.

Tjänsten kan även tillämpas för stämpling av väggator, kraftledningsgator och liknande markinlösen.

Det här ingår i tjänsten:

 • Kontroll av befintliga natur- och kulturvärdesinventeringar hos berörda myndigheter.
 • Upprättande av avverkningsanmälan.
 • Avgränsning och uppmärkning av beståndets yttergränser.
 • Avgränsning och uppmärkning av natur- och kulturmiljöhänsyn.
 • Planering av virkesupplag samt skotningsväg.
 • Diametermätning av varje ingående träd.
 • Stämplingslängd med totalvolym för respektive trädslag.
 • Kartor med avverkningens utbredning samt vägar och virkesupplag.
 • Förteckning på möjliga köpare i området.

Du kan även lägga till:

 • Utsyning och markering av fröträd.
 • Stöd vid oklara rågångar.
 • Stöd vid anbudsförfarandet och upprättande av kontrakt med virkesköpare.

Hitta din närmaste skogsrådgivare via kartfunktionen.

Här finns tjänsten

Rotpoststämpling
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Rotposter till försäljning

Här kan du hitta rotposter till försäljning

Hitta din säljare här