När det blommar för bin…

Flera forskare menar att våra vilda bin och insekter tar skada av att företag sätter upp bikupor på sina tak för att gynna biologisk mångfald. Istället borde det satsas mer för att odla mat åt vilda bin. Just nu driver Hushållningssällskapet och HIR Skåne två sådana projekt, som varit väldigt uppskattade och efterfrågade av lantbrukare.

– Mitt jobb i det här projektet går ut på att få mesta möjliga yta att blomma. Lantbrukarna ställer upp med mark och en maskinstation hjälper till med sådd. Tack vare att vi samarbetar kan mer ytor blomma vilket gynnar alla våra pollinerare och i sin tur den biologiska mångfalden, säger Mattias Hammarstedt på HIR Skåne.

I Skåne går projektet går under namnet Österlen Blommar. Detta eftersom merparten av odlingarna ligger just på Österlen. De stora odlingsfälten är ofta omringade av en bred kant, så kallade kantzoner, med till exempel honungsört eller gulsötväppling. Kantzonerna odlas främst för att gynna vår miljö och våra pollinerare och tack vare samarbetsprojektet lyckas man optimera resurserna.

Bakom projektet står BeeUrban/ blommor för bin och Världsnaturfonden WWF som sponsrar själva utsädet. Lantbrukarna på Österlen har ställt upp med marken och en maskinstation har utfört själva arbetet med att så kanterna. Genom att använda en och samma maskinstation håller man nere kostnaderna för hantering och frakt vilket gör att man kan köpa mer frö för pengarna.

Totalt deltar 90 lantbrukare i projektet och 60 av dem finns på Österlen. Drygt 22 mil kantzoner och 30 hektar blommande trädor ger insekterna i sydöstra Skåne lite bättre förutsättningar. Liknande projekt genomförs även i Mellansverige och till nästa år hoppas man kunna få fler sponsorer så att projektet kan utföras på ännu fler ställen runt om i landet.

– Lantbrukarna i projektet är väldigt nöjda. I de allra flesta fall är lantbrukare experter på att odla mat till djur och människor. Att odla mat till bin och humlor är inget man brukar göra och därför kan det kännas lite svårt att veta vilka frö man ska satsa på eller vilken maskin som kan tänkas passa för sådden. Men vi hjälper dem genom hela processen och intresset från lantbrukarkåren har varit stort, säger Mattias.

Men även om behovet av att skapa mer blommor i landskapet är stort och intresset bland lantbrukare ökat, är det viktigt att utvecklingen sker med eftertanke för att ge önskad effekt och inte införa nya problem i växtodlingen och i landskapet. I projektet ”Odla för nyttodjur” som leds av Hushållningssällskapets forskare Sandra Lindström, sammanfattas de vetenskapliga beläggen för att olika blommor som kan ingå i blomremsorna. Tillsammans med samarbetspartnern Odling i Balans kommer även praktiska erfarenheter att sammanfattas. Arbetet ska resultera i en handbok om att odla för att gynna nyttodjur.

– Det är viktigt att vi väljer blommor som är dokumenterat effektiva för att gynna pollinerande insekter, och att vi inte börjar odla arter som kan uppföröka växtsjukdomar eller bli besvärliga ogräs, säger Sandra Lindström på Hushållningssällskapet Skåne.

– Man kan inte annat än njuta när man ser de blommande kanterna och hör allt surr i bakgrunden. Ett utmärkt exempel på hur vi i lantbruket kan jobba för att skapa bättre förutsättningar för våra pollinerare.