Nöt 15. Vad säger lagen?

L104 5 kap. 5 §

5 § I lösdriftsstallar för amkor eller dikor ska det för kalvar upp till tre månaders ålder finnas kalvgömma med en minsta liggarea på 0,9 m2 per kalv. Första stycket gäller inte för ligghallar när djuren hålls på bete i enlighet med 2 kap. 3-4 §§ djurskyddsförordningen (2019:66).