Nöt 15. Kalvgömma finns för kalvar upp till 3 månaders ålder i lösdriftsstallar för amkor eller dikor

Kontrollen kan omfatta

  • Att kalvgömma finns i lösdriftsstallar. Observera att kravet även gäller för ligghallar för utegångsdjur (under den kalla årstiden). Kravet på kalvgömma gäller inte i ligghallar sommartid under betesperioden

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Se till att kalvgömma finns för kalvar upp till 3 månaders ålder i lösdriftstallar för amkor eller dikor.
  • ­ Kalvgömmans minsta mått, liggarea 0,9 m2 per kalv.

Vad säger lagen?