Information och demonstration inom Greppa Näringen

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenGenom medfinansiering genom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har flera aktiviteter riktade till grönsaksodlare och jordbruksföretag genomförts. Det handlar om studieresa för grönsaksodlare, kurs för dikoproducenter, kurser i ökad bördighet och förbättrad jordhälsa samt en demonstrationsodling med grönsaker och olika grundgödslingar.

Studieresan för grönsaksodlare gick till Smedsbyns blommor och grönt samt Strämnäsgårdens grönsaker.

Kursen för dikoproducenter började med ett studiebesök på Alterdalens Angus, Piteå och fortsatte med föredrag inom Utfodring till diko och växande ungnöt med Kristina Holmström, HS Sjuhärad/SLU och Avel och djurhållning i dikobesättning med Lowa Göransdotter, Växa.

Kursen som handla om förbättrad bördighet genomfördes på två platser i Norrbotten (Haparanda och Piteå) och bidrog med kunskap främst inom markpackning och markavvattning. Anna Bjuréus, rådgivare inom vattenhushållning, Jordbruksverket, deltog som föreläsare tillsammans med växtodlingsrådgivare Marie Björs, Hushållningssällskapet och växtodlingsrådgivaren med specialkompetens inom markpackning Marie Lundberg, Hushållningssällskapet.

Demonstrationsodling Grönsaker

Demonodlingen etablerades under 2020 och visades både digitalt och fysiskt i samband med Öjebyn lantbruksmässa 2020. Den digitala visningen går att ta del av här.
Yta: 400 m2