Försörjningsbalans kommun

Klarar vi matförsörjningen vid krig och kris? Ta reda på er kommuns försörjningsbalans med Hushållningssällskapets innovativa beräkningsverktyg. Svaren kommer underlätta arbetet med att förbättra försörjningsbalansen för kommunen.

Hittills anslutna kommuner: Gislaved, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö, Älmhult och Nyköping.

Med ökade oroligheter internationellt blir det allt viktigare att ha en väl fungerande nationell livsmedelsproduktion i Sverige. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan geografiska områden blir livsmedelsproduktion även en viktig fråga för landets kommuner. Ett första steg är att förstå hur livsmedelsproduktion och konsumtion förhåller sig till varandra lokalt och därefter se vilka insatser som kan göras.

Förbättrad försörjningsbalans gynnar näringslivsutveckling

Statistik på nationell och länsnivå visar inte tillräckligt tydligt hur den enskilda kommunens beslut påverkar och det är i det lokala som en förändring ofta börjar. En förbättrad försörjningsbalans handlar om utveckling av nya och befintliga företag inom hela livsmedelskedjan från primärproduktion och förädling till grossister och storkök.  Det här gynnar dessutom näringslivsutvecklingen generellt i kommunen.

Krisberedskap

Näringslivsutvecklingen har också betydelse för krisberedskapen där kommunerna har ett ansvar att trygga grundläggande service vid längre avbrott. Genom att mäta sin försörjningsbalans får kommunen ett underlag för att öka krisberedskapen gällande livsmedelsförsörjningen.

Oberoende statistik

Den här unika modellen har tagits fram av Hushållningssällskapet specifikt för att beräkna försörjningsbalansen hos kommuner. Den visar vilka utvecklingsmöjligheter det finns inom kommunen och presenterar tillförlitlig, oberoende statistik på ett överskådligt och illustrativt sätt. Ni får siffror på försörjningsbalansen i kommunen som kan följas upp med jämna mellanrum. Kommunen kan också få anpassade förslag på vad man kan göra lokalt för att förbättra både näringslivet och försörjningsbalansen. Hushållningssällskapets rådgivare finns tillgängliga som bollplank och partner i ett fortsatt utvecklingsarbete.

Det här är ett naturligt första steg för kommunal näringslivsutveckling, måltidsverksamhet, krisberedskap, samhällsbyggnad och miljöarbete kopplat till svensk livsmedelsstrategi.

Beräkningen av försörjningsbalansen levereras med en presentation av en kunnig rådgivare som förklarar resultatet. Kommunen får till det en sammanfattning av beräkningen som illustreras med tydlig grafik.

Klicka på kartan till höger för att kontakta en rådgivare i din kommun!

 

För mer information och frågor om tjänsten vänligen kontakta:

 

Nicklas Bengtsson, utvecklingsledare
Tel: 070-964 30 08
E-post: nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se

 

 

 

Sofia Alriksson, landsbygdsutvecklare
Tel: 070-829 30 57
E-post: sofia.alriksson@hushallningssallskapet.se

 

 

 

Birgit Fag, husdjursrådgivare
Tel: 070-829 05 45
E-post: birgit.fag@hushallningssallskapet.se

 

 

 

 

Om Hushållningssällskapet

Inom Hushållningssällskapet arbetar vi med rådgivning till lantbrukare, landsbygdsföretagare och skogsägare i hela landet. Historiskt har Hushållningssällskapet varit delaktig i utvecklingen av viktiga samhällsfunktioner som bland annat järnväg och landsting. Vi är en oberoende rådgivningsverksamhet som bidrar till utvecklingen inom gröna näringarna genom rådgivning, fältförsök, forskning och projekt.

 

Här finns tjänsten

Försörjningsbalans kommun
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Småskalig livsmedelsproduktion

Vill du lyckas som livsmedelsproducent? Öka lönsamheten i ditt företag? Småskalig livsmedelsproduktion handlar om att göra bra mat i liten skala.

Läs mer

Kompetensutveckling inom mat

Matnyttig kunskap för både för dig som producerar livsmedel och för dig som möter kunderna.

Läs mer