REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och genialt!

REKO är lokal mat blandat med förtroende, glädje och engagemang. REKO är en förkortning av rejäl konsumtion, men REKO betyder också schysst, trevligt och rättvist. I REKO-ringen skapas relationer mellan de som föder upp och odlar vår mat och de som sen tillagar och äter den. Frågor om hur djuren har fötts upp blandas med tips och recept på säsongens råvaror. Köpare och säljare får kontakt med varandra genom särskilda Facebookgrupper. I Facebookgruppen får köparen veta vilka varor som finns i den lokala REKO-ringen och hur man gör för att beställa. Där finns också all information om var och när de beställda varorna hämtas och hur betalningen går till. Alla affärer görs upp i förväg.

REKO är en folkrörelse som växer av egen kraft. Den första REKO-ringen i Sverige bildades i Grästorp hösten 2016. Sedan dess har antalet REKO-ringar i Sverige ökat snabbt. I september 2018 fanns det 107 REKO-ringar med drygt 210 000 medlemmar. Idén kommer från finska Österbotten där modellen med REKO-ringar startade 2013.  Läs mer om REKO-ringarnas historia.

På den här webbplatsen samlar vi kunskap och erfarenheter, både för dig som vill driva en REKO-ring och för dig som vill sälja genom REKO. Här finns råd om hur man gör för att starta en ring och tips på vilka regler du som producent behöver ha extra koll på. Men lagar och regler kan ändras snabbt. Se därför vårt material som ett stöd, inte som en heltäckande regelbok. Det är det enskilda företaget som till sist ansvarar för att gällande lagar följs.

Kunskapspodden – REKO – här för att stanna? Lyssna på Kunskapspodden om REKO som rörelse. Möt Thomas Snellman, mannen som startade REKO-konceptet, Heidi Valtari, forskare vid Åbo universitet, REKO-administratörerna Annica Gustafsson och Victoria Svensson och REKO-producenter och konsumenter. Kunskapspodden är en gemensam satsning från RådNu/SLU och Hushållningssällskapet.

Våren 2018 gjordes en utvärdering av Reko-ring Sjuhärad för att analysera om Reko-ring kan sägas vara ett positivt exempel på hållbar landsbygd. Frågeställningarna som undersöktes var hur Reko-ring påverkat livsmedelsproducenters förutsättningar i Sjuhärad, hur Reko-ring påverkat beteenden och värderingar hos konsumenten samt vad kan kommunen göra för att stötta. De Reko-ringar som undersökts var Borås, Ulricehamn samt Mark. Utvärderingen och sammanfattningar från olika perspektiv hittar du på projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärads hemsida.

Här hittar du grafiskt material, helt fritt att ladda ner och använda.

Du kan också ställa frågor till oss. Vi kommer att svara dig och uppdaterar texterna i takt med att vi får ytterligare kunskap. På så sätt hjälps vi åt att fylla dessa sidor med fakta om REKO.

Hushållningssällskapets uppdrag

Hushållningssällskapet har fått i uppdrag av Jordbruksverket att beskriva vad REKO är och underlätta etableringen av nya REKO-ringar. Målet är att det ska finnas REKO-ringar i hela Sverige. Vårt arbete finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via det svenska landsbygdsprogrammet. Projektet pågår i två år och beräknas avslutas under hösten 2019. Jordbruksverket svarar om Rekoringar: Vi vill väl.

Vi hoppas att vårt material gör det enklare för dig att komma igång, så att hela Sverige får ta del av den här smått osannolika folkrörelsen! Vill du starta en REKO-ring? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

Hushållningssällskapets uppdrag – Reko-ringar

Hushållningssällskapet har fått i uppdrag av Jordbruksverket att beskriva vad REKO är och underlätta etableringen av nya REKO-ringar. Målet är att det ska finnas REKO-ringar i hela Sverige. Vårt arbete finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via det svenska landsbygdsprogrammet. Projektet pågår i två år och beräknas avslutas under hösten 2019.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.