Grafiskt material REKO

Här hittar du grafiskt material som du kan använda i REKO-sammanhang. Materialet är på inget sätt tvingande utan kan användas av dem som vill. Fördelen med att använda samma eller liknande grafiska snitt är att REKO-ringarna får ett gemensamt formspråk och en igenkänningsfaktor hos producenter och konsumenter. Nackdelen kan vara att den lokala och specifika för respektive REKO-ringar riskerar att bli otydligt.

Varje REKO-ring är självbestämmande och väljer själv vilka delar av materialet man vill använda. Materialet finns tillgängligt i originalfiler, så om någon vill förändra och anpassa logotyper, färger, typsnitt etc. står det varje REKO-ring fritt att göra så.

Grafisk instruktion REKO Version 20191108

REKO Logotype jpg-format

REKO Logotype Text jpg-format

Informationsblad

Här hittar du ett informationsblad som kan användas vid uppstart av REKO-ringar eller spridning av information.

REKO Infoblad

Presentationsmaterial

Vi har tagit fram en mall för powerpoint-presentationer som är fri att använda vid tillfällen där Reko-ringar ska presenteras.

Ladda ned presentationen här!