Nya Cap-reformen slår hårt mot blommande fältkanter

Blommande fältkanter har blivit en vanligare syn i lantbruket. Nu varnar växtodlingsrådgivare att kommande regelverket gör det svårare för lantbrukare att så de blommande fältkanterna. Risken är att betydligt färre lantbrukare väljer att satsa på blommor som gynnar pollinatörerna.

 

– Budskapet blir kontraproduktivt. Syftet ska vara att stärka miljön men ett stramare regelverk gör att färre lantbrukare har möjligheten att satsa på biodiversitet, säger Sofie Pålsson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Halland.

Med det regelverk som föreslagits får de blommande fältkanterna brytas först den 20 oktober. Därmed tar man bort möjligheten för lantbrukaren att anlägga fältkanterna när det passar som bäst i växtföljden.

– Vi föreslår ett tidigare brytdatum för att möjliggöra etablering av fältkanter på så många platser i växtföljden som möjligt. Förslagsvis samma datum som gäller för obrukad fältkant. Givetvis ser vi också fördelar med att blommorna står långt in på hösten, men vi menar att det är bättre att ha en så stor del blommande ytor som möjligt mellan maj och augusti, än att ha några få ytor som står kvar ända till 20 oktober, säger Mattias Hammarstedt växtodlingsrådgivare HIR Skåne.

Läs hela debattartikeln här.