Årsstämma Örebro läns Hushållningssällskap

Plats Digitalt
Datum och tid 26 mars, 9.00
Arrangör Örebro läns Hushållningssällskap

 

Örebro läns Hushållningssällskap kallar till årsstämma.

Tid: Fredagen den 26 mars 2021, kl. 9.00.

Plats: Stämman hålls digitalt.

Anmälan: För att delta i den digitala stämman behöver vi din anmälan senast den 19 mars till Per Sandberg, e-post: per@torphalla.se

Möteshandlingar publiceras på https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/orebro/medlem/arsmote/ senast den 19 mars.

Välkomna!

Per Sandberg, ordförande