Årsstämma Hushållningssällskapet Örebro län

Datum och tid 26 mars, 9.00
Arrangör Hushållningssällskapet i Örebro län

Hushållningssällskapet i Örebro län håller årsstämma den 26 mars klockan 9.00. Stämman hålls digitalt. Anmälan senast den 20 mars till hskonsult@hushallningssallskapet.se eller 019-603 27 00.