Gå enstaka kurser

När vi inte fyller alla kursplatser så finns det möjlighet för dig att plocka ut enstaka kurser som du vill gå.

För vem

Alla som önskar och vill kan få tillträde till någon eller några av kurserna. I slutändan är det vi som anordnare som bestämmer om vilka som vi anser ska få tillträde.

Hur söker jag

Den som önskar studera hos oss tar kontakt via:
agnetha.wibell@hushallningssallskapet.se

Aktuella enstaka kurser för detta år:

Introduktion till förädling och produktutveckling

Innehåll           

Den studerande ska genom kursen bli introducerad i några förädlingsprocesser och därigenom få kunskaper i att kunna förädla exempelvis vegetabilier, animalier och mjölk. Ämneskunskaperna inkluderar även livsmedelshygien och regelverk anpassat till småskalig livsmedelsproduktion. Den studerande skall även bli redo att självständigt kunna driva, utveckla och lösa sammansatta problem, minimera svinn och skapa mervärden genom hela produktutvecklings- och tillverkningsprocessen samt tillämpa gällande lagstiftning inom alla delar av verksamheten. 

Kursen varvar teoretiskt och praktisk undervisning där teoretiska kursmoment tillämpas i praktiken.  

Utbildningsmoment: 

  • förädling av primärprodukter till lönsamma, säkra och hållbara kommersiella slutprodukter som efterfrågas av marknaden 
  • tillvaratagande av svinn 
  • från inspiration- laboration-innovation till färdig produkt (teori/praktik)
  • HACCP för animalier, frukt, bär, grönsaker och mjölk

Mål                   

Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna: 

Kunskaper  

  1. utföra ett eller flera förädlingsprocesser 
  2. beskriva gällande regelverk och betydelsen av krav på god livsmedelshygien

Färdigheter 

  1.  tillämpa tillvaratagande av svinn 

Kompetenser  

  1. producera en livsmedelssäkerhetsplan med HACCP och egenkontroll

 

Utbildningstillfällen

20 augusti

Ej fastställt kursmoment men inom kort: Förädling mejeri – Ost

Praktisk moment på plats i Gamleby.


26  & 27 augusti

Förädling av grönsaker/frukt/bär/svamp med Mikael And, krögare Gränsö Slott Västervik

Praktisk moment på plats i Gamleby.


 3 & 4 september

Livsmedelshygien och regelverk; HACAPP med Samuel Artmark, HS Certifiering.

På plats i Gamleby och/eller via länk online.


9 september

Förädling av mejeri – praliner med Erik Askenberger

Praktisk moment på plats i Gamleby.


17 & 18 september

Förädling av charkuterier med Pelle Frisell

Praktisk moment på plats i Gamleby.


Kostnad

Kurserna är kostnadsfria