Nöt 45. Sjuka/skadade kalvar ges nödvändig vård. Kalvar som behöver särskild vård kan tas omhand i särskilt utrymme.

Kontrollen kan omfatta

 • Sjuka/skadade kalvar ges nödvändig vård. Kalvar som behöver särskild vård kan tas omhand i särskilt utrymme. Vid avlivning av djur i besättningen görs detta av en person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med regelverket.
 • Rutiner inkl. medicinsk beredskap för att minimera insatstiden för vård och behandling av akut sjuka djur. Finns larmlista med telefonnummer?
 • Vilken besättningsveterinär som brukar anlitas.
 • Finns en effektiv beredskap för medicinsk behandling och övrig akutsjukvård?
 • Avlivas djur utan dröjsmål om djuret inte går att behandla eller är så sjukt eller skadat att avlivning krävs? Har djurägaren kunskap och egen utrustning för att avliva djur eller kan han eller hon få snabb hjälp vid behov (läs mer under Nöt 46)?
 • Hur många platser i sjukboxar finns det och hur ser de ut? Var är sjukboxarna placerade? Går de att använda direkt eller snabbt ställa i ordning för användning?
 • Att klimatet kan anpassas till det som djuren är vana vid för att säkerställa den termiska komforten för det aktuella djuret. Finns det möjlighet att höja temperaturen för djur som hålls utomhus eller i utomhusliknade förhållanden?
 • Finns det lösningar och förberedelser för att skyndsamt kunna iordningsställa sjukboxar om permanenta sjukboxar saknas. Finns lösa grindar eller annan lämplig inredning som kan användas? Finns utrymme att ställa upp dessa tillfälliga sjukboxar? Denna lösning förutsätter goda förberedelser så att djuren kommer under vård utan onödig fördröjning.

I punkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Skriva rutiner kring sjuka skadade kalvar som innefattar svar på ovannämnda frågor.
 • Sjukboxen ska vara lättillgänglig, i anslutning till flocken om det inte finns smittrisk med klimat som djuret är van vid.
 • När det gäller villkorad läkemedelsanvändning är det viktigt att all personal som ska bedöma djurens behov av behandling har god kunskap om vilka kriterier som gäller för den villkorade läkemedelsanvändningen.
 • Tillgodose lämplig åtgärd enligt halvtimmes regeln.
 • Tillkalla veterinär vid behov. Om det inte är akuta sjukdomsfall kan veterinär kontaktas och en diskussion kan föras via telefon. Därefter kan veterinären bedöma om det finns behov för ett besök.

Vad säger lagen?