Nöt 37. Vad säger lagen?

 

DF 4 kap. 1 §

Kastrering och avhorning

1 § Det är tillåtet att kastrera djur och att avhorna nötkreatur och getter även om det inte finns veterinärmedicinska skäl. Handjur av ren får kastreras utan att bedövning används och utan att en veterinär eller annan djurhälsopersonal anlitas. Handjur av gris får kastreras kirurgiskt utan att en veterinär eller annan djurhälsopersonal anlitas under förutsättning att kastreringen utförs innan djuret uppnått sju dagars ålder. Avhorning av nötkreatur och getter ska utföras av en veterinär, annan djurhälsopersonal eller av någon annan som veterinären finner lämplig.

 

D34 3 kap. 1 §

Den som avhornar och vaccinerar kalvar

1 § Den som har gått en kurs i läkemedelshantering och avhorning enligt bilaga 7 till dessa föreskrifter eller enligt äldre föreskrifter får utan en veterinärs ordination utföra följande uppgifter:

  1. Avhorna kalvar som är yngre än åtta veckor under förutsättning att kalvarna har fått lokal bedövning och allmän smärtlindring.
  2. I anslutning till avhorning ge subkutana injektioner med läkemedel för lokal bedövning och subkutana eller intramuskulära injektioner med läkemedel för allmän smärtlindring.
  3. Vaccinera kalvar mot ringorm.