Nöt 37. Kraven kring avhorning är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

  • Rutiner då avhorning av nötkreaturen ska ske. Vilken veterinär eller husdjurstekniker brukar anlitas?
  • Att avhorning sker under bedövning.
  • Hur många bedövningar finns registrerade i journalen i förhållande till antalet kalvar i besättningen.
  • Om det finns en eller flera kalvar som uppvisar tecken på att avhorningen inte verkar ha gått rätt till, eller att äldre djur har avhornats, bör du kontrollera vem som gjort avhorningen samt att personen har rätt att utföra den. Du kan verifiera djurens ålder i stalljournalen.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Det är enbart veterinärer samt husdjurstekniker som får ge bedövning inför avhorning. Däremot är det tillåtet för djurägaren att utföra bränningen efter att en veterinär eller husdjurstekniker lagt bedövning.
  • Kalvarna får högst vara åtta veckor vid avhorning som utförs av husdjurstekniker.
  • Vid användning av läkemedel för bedövning ska skriftliga uppgifter motsvarande ett behandlingsbevis lämnas till djurhållaren.
  • Avhorning utan bedövning är inte tillåten.

Vad säger lagen?