Nöt 38. Övriga operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt

Kontrollen kan omfatta

  • Att veterinär utför övriga ingrepp, t.ex. kastrering av tjurkalvar. Avstämning kan ske genom att ta del av journal.

I punkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • En veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas, om någon av följande åtgärder behöver vidtas: 1. operativa ingrepp på eller injektioner till djur.
  • Öronmärk djuren på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt

Vad säger lagen?