Nöt 42. Kraven kring utrymmen för kalvning är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

 • Att kalvningsboxar för kor eller kvigor som ska kalva finns och används.
 • Att antalet kalvningsplatser är anpassade efter det behov som finns i besättningen.
 • Vilka rutiner för kalvning som finns.
 • Att kalvande kor och kvigor hålls lösa under förlossningen för att underlätta för kon att bete sig naturligt. Kalvande kor och kvigor har svårare att röra sig när de exempelvis ska lägga eller resa sig och behovet av att kunna röra sig fritt ökar därför samt för att kunna ändra kroppsställning etc. Det kan dock vara nödvändigt att låta djur kalva uppbundna om bland annat förlossningssvårigheter uppstår.
 • Hur gödselrännan täcks över om nötkreaturen ska kalva uppbundna.
 • Att kalvningsboxarna enbart är avsedda att användas för kor eller kvigor när de ska kalva och fram till några dagar efter kalvningen, dvs. inte används som sjukboxar.
 • Kalvningsboxarnas utformning

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Säkerställ att kalvningsboxar för kor eller kvigor som ska kalva finns och används.
 • Säkerställ att antalet kalvningsplatser är anpassade efter det behov som finns i besättningen.
 • Skapa rutiner kring kalvning.
 • Säkerställ att kalvande kor och kvigor hålls lösa under förlossningen för att underlätta för kon att bete sig naturligt.
 • Säkerställ att gödselrännan täcks över om nötkreaturen ska kalva uppbundna.
 • Säkerställ att kalvningsboxarna enbart används för kor eller kvigor när de ska kalva och fram till några dagar efter kalvning och inte används som sjukbox.
 • Säkerställ att kalvningsboxarnas utformning är tillåtna

Vad säger lagen?