Nöt 2. Vad säger lagen?

DL 2 kap. 4 §

Krav på tillsyn, foder och vatten

4 § Djur ska ges tillräcklig tillsyn. Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet. Foder, vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

Jordbruksverket 5.2.12-01071/2024 10(67)

L104 2 kap. 3–5 §§

3 § Djur ska normalt ses till minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade djur samt djur som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga djur, särskilt vid tiden kring förlossningen.

4 § Djur ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.

5 § Kalvar som hålls inomhus ska ses till minst två gånger om dagen.