Nöt 54. Vad säger lagen?

I kontrollpunkten ingår grundvillkor. Foder som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel är grundvillkor. (AD, bilaga, punkt 14) Utformning av foder – och vattningsutrustning är grundvillkor. (KD, bilaga I, punkt 14) Otillräckligt järninnehåll i foder till kalvar är grundvillkor. (KD, bilaga I, punkt 11)

DL 2 kap. 4 §

Krav på tillsyn, foder och vatten

4 § Djur ska ges tillräcklig tillsyn. Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet. Foder, vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om krav på tillsyn, utfodring och vattning av djur.

 

L104 3 kap. 1 §

Foder och dricksvatten

1 § Djur ska dagligen ges foder av lämplig struktur. Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel