Nöt 29. Vad säger lagen?

I kontrollpunkten ingår grundvillkor. Otillräckligt fiberinnehåll i foder till kalvar är grundvillkor. (KD, bilaga I, punkt 11)

L104 3 kap. 3 §

3 § Kalvar ska senast från och med två veckors ålder ha fri tillgång till grovfoder.