Nöt 29. Kalvar har senast från 2 veckors ålder fri tillgång till grovfoder

Kontrollen kan omfatta

  • Att kalvar senast från och med två veckors ålder har fri tillgång på hö, ensilage eller annan typ av grovfoder.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Kalvar bör därför ges grovfoder från att den är nyfödd så att våmmen kommer igång så snabbt som möjligt.
  • Grovfodrets främsta uppgift är att stimulera förmagarnas (våm, nätmage och bladmage) tillväxt och att utveckla våmfloran hos kalven.
  • Av hygieniska skäl är hö att föredra framför ensilage, används ensilage bör det bytas eller fodras flera gånger per dag.

Vad säger lagen?