Nöt 28. Vad säger lagen?

L104 3 kap. 2, 6 §§

Foder och dricksvatten

2 § Kalvar ska utfodras minst två gånger om dagen

Anordningar, installationer och utrymme

6 § Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att djuren lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten. Utmatningsöppningen på datafodervagnar får ha elektriska avvisare. Avvisarna ska vara så konstruerade att djuren enbart kommer i kontakt med dem vid försök att påverka öppningen och så att de inte skadar djuren.