Nöt 28. Kalvar utfodras minst 2 gånger/dag och kan i tillämpliga fall utfodras samtidigt

Kontrollen kan omfatta

  • Rutinerna för hur ofta kalvarna utfodras.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Kalvar ska utfodras minst två gånger om dagen
  • Utfodrings- och dricksvattensystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att djuren lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.

Vad säger lagen?