Nöt 34. Vad säger lagen?

DF 2 kap. 3–4 §§

Krav på bete för nötkreatur för mjölkproduktion

3 § Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre än sex månader ska hållas på bete sommartid. Första stycket gäller inte djur som hålls i karantän.

Krav på bete eller utevistelse för andra nötkreatur

4 § Andra nötkreatur än sådana som hålls för mjölkproduktion ska sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute. Första stycket gäller inte djur som är yngre än sex månader och inte heller tjurar eller djur som hålls i karantän.

 

L104 6 kap. 4–6 §§

Bete och utevistelse

4 § Nötkreatur i Blekinge, Skåne och Hallands län ska vistas ute enligt tabell 8. Första stycket gäller inte nötkreatur som är undantagna i 2 kap. 3 och 4 §§ djurskyddsförordningen (2019:66) och inte heller nötkreatur som är födda den 1 mars eller senare under det kalenderår som djuret fötts.

5 § Nötkreatur i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län ska vistas ute enligt tabell 9. Första stycket gäller inte nötkreatur som är undantagna i 2 kap. 3–4 §§ djurskyddsförordningen (2019:66) och inte heller nötkreatur som är födda den 1 mars eller senare under det kalenderår som djuret fötts.

6 § Nötkreatur i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska vistas ute enligt tabell 10. Första stycket gäller inte nötkreatur som är undantagna i 2 kap. 3-4 §§ djurskyddsförordningen (2019:66) och inte heller nötkreatur som är födda den 1 mars eller senare under det kalenderår som djuret fötts.