Nöt 34. Kraven på bete för nötkreatur är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

  • Hur minsta antal dygn på bete i de olika perioderna säkerställs för djuren.
  • Hur lång sammanhängande tid djuren har tillgång till betesmarken per dygn.
  • Att marken som används för bete medger ett naturligt betesbeteende och är belägen så att den är tillgänglig för samtliga djur med krav på bete. Marken kan vara uppdelad på flera fållor

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Nötkreatur som inte hålls för mjölkproduktion och som inte är undantagna kravet på bete eller annan utevistelse ska hållas utomhus hela dygnet under det antal dygn i olika perioder som anges i 6 kap. L104. Tidigare krav om sammanhängande utevistelse i en hel period är borttaget. Djur som ska gå till slakt får hållas inne men inte så länge eller så långt in på säsongen att kravet på antalet dygn djuret ska vistas ute inte kan uppfyllas (om djuret inte skulle slaktas).
  • I hela landet gäller att nötkreatur som är födda 1 mars eller senare inte behöver hållas på bete eller vistats ute under det kalenderår som djuret fötts. För unga djur som är födda tidigare än 1 mars gäller också att denna tid får förkortas. Hur mycket beror på i vilket län djuren finns och när de är födda (se vidare i 6 kap. 4-6 §§ L 104). Observera att unga djur inte behöver släppas ut på bete så länge de är kalvar, dvs är under sex månaders ålder.

Vad säger lagen?