Nöt 24. Kraven på dagsljusinsläpp och belysning för nötkreatur äldre än 6 månader är uppfyllda.

Kontrollen kan omfatta

  • Att det finns fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus.
  • Att det finns nattbelysning i mjölkkostallar.
  • Att dagsljus och belysning används på ett sätt som är lämpligt för djuren.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Djuren ska ha tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm och beteendebehov.
  • Djurstallar får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster.

Vad säger lagen?