Nöt 32. Vad säger lagen?

DF 2 kap. 15 §

15 § Krav på lämpligt underlag 15 § Boxar för grisar och för kalvar upp till en månads ålder ska vara försedda med strö av halm eller annat material som fyller samma funktion. Liggplatser för kor ska ha en godtagbar bädd av halm eller annat material som fyller samma funktion.

L104 4 kap. 3 §

3 § Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.