Nöt 17. För nötkreatur äldre än 6 månader – att kraven på inredningens utformning avseende skaderisker etc. är uppfyllt

Kontrollen kan omfatta

 • Att inredningen håller för den belastning den utsätts för från djuren och stallmiljön.
 • Att inredningen är hel och att det inte finns risk för att djuren kan skada sig.
 • Att inredningen är lämpligt utformad och monterad så att den inte hindrar djuren från att röra sig på ett naturligt sätt t.ex. när de ska resa sig eller lägga sig.
 • Att djuren inte kommer åt elinstallationer och fönster.
 • Att armaturer för glödljus- och lysrörslampa är försedda med skyddsglas eller skyddshölje av lämpligt material. (Även viktigt från brandskyddssynpunkt.)
 • Hur är systemen för t.ex. hantering och transport av gödsel och foder i stallet utformade/anpassade? Notera särskilt vändlägen för skrapor i öppna gångar, grindar och avgränsningar där skrapor passerar under etc.
 • Vilka typer av bindslen som används och hur dessa är utformade. Alla bindslen måste ge djuren sådan rörelsefrihet att de obehindrat kan klia sig, slicka sig på bakdelen, resa sig och ligga i sina olika viloställningar

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Se till att inredningen håller för den belastning den utsätts för från djuren och stallmiljön.
 • Inredningen ska vara hel och det ska inte finnas risk för att djuren kan skada sig.
 • Se till att inredningen är lämpligt utformad och monterad så att den inte hindrar djuren från att röra sig på ett naturligt sätt t.ex. när de ska resa sig eller lägga sig.
 • Djuren ska inte komma åt elinstallationer och fönster.
 • Armaturer för glödljus- och lysrörslampa är försedda med skyddsglas eller skyddshölje av lämpligt material. (Även viktigt från brandskyddssynpunkt.)
 • Är systemen för t.ex. hantering och transport av gödsel och foder i stallet utformade/anpassade? Notera särskilt vändlägen för skrapor i öppna gångar, grindar och avgränsningar där skrapor passerar under etc.
 • Alla bindslen måste ge djuren sådan rörelsefrihet att de obehindrat kan klia sig, slicka sig på bakdelen, resa sig och ligga i sina olika viloställningar.

Vad säger lagen?