Nöt 51. Automatiska system och anordningar hos kalvar ges daglig tillsyn

Kontrollen kan omfatta

  • Rutiner för utförandet av den dagliga kontrollen. Hur ofta kontrolleras att automatiska vattenkoppar, utfordringsutrustning, ventilationssystem, utgödslingssystem m.m. fungerar? Ev, test av ett utspritt urval av vattenkoppar så att de fungerar.
  • Trasig eller nedsmutsad utrustning kan vara tecken på bristande tillsyn.
  • Vatten- och utfordringsanordningar ska hålla en god hygienisk nivå, en bra standard och ska vara i funktionellt skick.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

Skapa goda arbetsrutiner/checklista, ta bilder och beskriv dina rutiner i naturlig följd:

  • Daglig tillsyn av vattenhinkar, vattenkoppar, flöde och hygien.
  • Daglig tillsyn av foder automater, funktion och hygien.
  • Daglig tillsyn av ventilations- och utgödslingssystem.
  • Finns exv. nödventilation, hur fungerar den?

Hur man kontrollerar vattenflödet: Tillräckligt flöde är 15-20 liter vatten per minut. Om du låter en vattenkopp flöda över ner i en hink, bör du fylla 10 liter inom 40 sekunder.

Vad säger lagen?