Nöt 14. Kraven för hållande av kalvar individuellt och i grupp är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

  • Att boxarna eller hyddorna är utformade och placerade så att kalvarna kan ha direkt beröring och ögonkontakt mellan varandra och/eller andra nötkreatur.
  • Att kalvarna som står i dessa boxar eller hyddor inte är äldre än 8 veckor.
  • Att kalvar som är äldre än åtta veckor hålls i par eller grupp tillsammans med andra kalvar eller andra nötkreatur.
  • Att boxarna inte är placerade så att kalvarna utsätts för kallras från t.ex. fönster eller kalla ytterväggsytor (se Nöt 21).

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Ha boxar eller hyddor som är utformade och placerade så att kalvarna kan ha direkt beröring och ögonkontakt mellan varandra och/eller andra nötkreatur.
  • Säkerställ att kalvarna som står i dessa boxar eller hyddor inte är äldre än 8 veckor.
  • Säkerställ att kalvar som är äldre än åtta veckor hålls i par eller grupp tillsammans med andra kalvar eller andra nötkreatur.
  • Säkerställ att boxarna inte är placerade så att kalvarna utsätts för kallras från t.ex. fönster eller kalla ytterväggsytor.

Vad säger lagen?