Nöt 13. Kalvar hålls lösgående och på ett sådant sätt att de kan ligga ner, vila, stå upp och hålla sig själva rena

Kontrollen kan omfatta

• Att kalvar inte är uppbundna.

I kontrollpunkten igår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Kalvar hålls lösgående och på ett sådant sätt att de kan ligga ner, vila, stå upp och hålla sig själva rena.

Vad säger lagen?