Nöt 10. Det finns journaler över läkemedelsanvändningen för minst 5 år tillbaka samt antalet dödsfall i besättningen för minst 3 år tillbaka i tiden (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

 • Att det finns minst fem års sparad korrekt dokumentation över veterinärmedicinska behandlingar och läkemedelsanvändning räknat från det datum då läkemedlet har tillförts det enskilda djuret.
 • Att det finns minst tre års sparad dokumentation över antalet djur som hittats döda respektive avlivats i djurbesättningen.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Skapa en rutin för journalföring av sjuka djur och läkemedelsanvändning
 • Spara all dokumentation över veterinärmedicinska behandlingar och läkemedelsanvändning i minst fem år
 • Spara dokumentation över antalet djur som hittats döda respektive avlivats i djurbesättningen i minst tre år.
 • En läkemedelsjournal bör innehålla
  • datum för behandlingen
  • klockslag för behandlingen om karenstiden är kortare än 24 timmar
  • djurets identitet
  • diagnos eller orsak till behandling
  • läkemedlets namn och dosering
  • behandlingstidens längd
  • karenstid
  • namn på förskrivande veterinär
  • namn på den som utfört behandlingen

Vad säger lagen?