Nöt 8. Förbudet mot utrustning som ger nötkreaturen en elektrisk stöd är uppfyllt (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Att utrustning som kan tillfoga elektrisk stöt inte finns uppmonterade i stallet eller i utrymmen där nötkreatur hålls. Elektriska kodressörer, elektriska påfösargrindar, eltrådar etc. får inte användas och inte heller finnas uppsatta i djurutrymmena. Elavvisare på fodervagnar får användas under vissa förutsättningar.
  • Att elektriska pådrivare inte används för att driva på nötkreaturen vid förflyttning. Drivskiva, paddel eller liknade får användas.

Vad kan du som lantbrukare göra?

Följande utrustning får användas:

  • El-avvisare på fodervagnar får användas under vissa förutsättningar.
  • Drivskiva, paddel eller liknade får användas.

Vad säger lagen?