Nöt 58. Vad säger lagen?

L104 2 kap. 4 §  

4 § Djur ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.