Nöt 3. Vad säger lagen?

DL 2 kap. 4-5 §§

Krav på tillsyn, foder och vatten

4 § Djur ska ges tillräcklig tillsyn.
Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet. Foder, vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

5 § För övriga nötkreatur gäller enligt djurskyddslagen att de endast får bindas på ett sätt som inte är plågsamt för djuret och under förutsättning att djuret får behövlig rörelsefrihet och vila (se Nöt 57). De ska också ges tillräckligt skydd mot väder och vind (se Nöt 35).

L104 2 kap. 3 §

Tillsyn

3 § Djur ska normalt ses till minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade djur samt djur som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga djur, särskilt vid tiden kring förlossningen.