Nöt 43. Vad säger lagen?

L104 3 kap. 4 § 

4 § Nyfödda kalvar ska få råmjölk snarast möjligt, dock senast sex timmar efter födseln