Nöt 43. Nyfödda kalvar får råmjölk (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Vilka rutiner som finns avseende hur man uppfyller kraven på råmjölk till de nyfödda kalvarna.
  • Hur övervakning sker om kalven och kon hålls tillsammans den första tiden.
  • Rutiner vid kvällar och helger.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor. Råmjölk till kalvar inom 6 timmar från födseln är grundvillkor. (KD, bilaga I, punkt 15)

Vad kan du som lantbrukare göra?

  • Ge råmjölk till nyfödda kalvar inom 1 timma från födelsen

Vad säger lagen?

Läs mer