Nöt 29. Vad säger lagen?

L104 3 kap. 1 §

Foder och dricksvatten

1 § Djur ska dagligen ges foder av lämplig struktur. Fodergivan ska garantera en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.